Pokémon begynderregler

 

Et fuldt Pokémonspil kræver, at hver spiller har 60 kort og reglerne kan være lidt for komplicerede for begynderen.

 

I stedet er der her nogle tilrettede regler, der er gode for begyndere. I forhold til det fulde spil, skal hver spiller kun bruge 30 kort og visse elementer er udeladt, så som søvn, forvirring, lammelse, forgiftning, svaghed over for visse andre typer Pokémoner o.lign.

 

Ved at starte med begynderreglerne, kommer man meget hurtigere i gang. Begynder man at spille meget, kan man evt. senere anskaffe sig flere kort og begynde at anvende de fulde regler, som man nemt kan finde på internettet.

 

Hvad behøver man for at spille?

 

Du og din modstander skal hver have et kortsæt på 30 kort, en mønt til at slå plat og krone med og nogle små markører til at vise skade på Pokémonerne (f.eks. små mønter, knapper el.lign.).

 

Hvordan vinder man?

 

Du kan vinde på en af flg. 3 måder:

1. I starten af spillet lægger man 3 kort til side som præmier. Hver gang du slår en modstanders Pokémon ud, tager du en af præmierne. Når du tager den sidste har du vundet spillet. Spiller man med 60 kort, skulle hver spiller have lagt 6 kort til side som præmier.

2. Du vinder hvis din modspiller ikke har flere Pokémoner i spil.

3. Du vinder hvis din modspiller ikke har flere kort tilbage i bunken med ubrugte kort.

 

Hvordan spiller man?

 

Man har hver sine kort og skiftes til at spille kort fra hånden. Det kan være Basis Pokémonkort, udviklingskort der kan gøre dine Pokémoner større eller stærkere, eller energikort, der hjælper dem til at kunne kæmpe. Der er også trænerkort, der kan gøre mange forskellige ting.

 

Du kan have mange Pokémoner i spil på en gang, men kun en af dem kan kæmpe for dig ad gangen – den kaldes for dem aktive Pokémon. Resten sidder tålmodigt og venter på bænken til du vælger at det er deres tur til at kæmpe. ver gang det er din tur vil du få chanchen for at angribe med din aktive Pokémon. Den vil så evt. gøre skade på din modstanders aktive Pokémon. Hvis dit angreb gør nok skade på din modstanders Pokémon, bliver den slået ud og du kan tage en af dine præmier. Når du har taget din sidste præmie, har du vundet spillet.

 

Hvilke kort er der?

 

Basis Pokémon er de sære og specielle væsner, der slås for dig.

Udviklingskort spilles ovenpå din basis Pokémon og i nogle tilfælde ovenpå andre udviklingskort. De gør din Pokémon større og stærkere.

Energikort tilføjes til din Pokémon for at den har energi nok til sine angreb

Trænerkort er kort der kan gøre mange forskellige ting; men de kan kun bruges én gang og er så brugt.

 


 


 

Sådan startes et spil?

 

Bland dit kortsæt og træk en starthånd på 7 kort. Læg resten med billedsiden nedad foran dig.

 

Hvis ikke du har en Basis Pokémin i din hånd (der står ”Basic Pokémon” i øverste venstre hjørne på kortet) så vis din hånd til modstanderen. Bland alle dine kort igen og træk 7 nye kort.

 

I vælger hver én Basic Pokémon og lægger på bordet med billedsiden nedad. Dette er jeres aktive Pokémon fra starten af spillet.

 

Hver spiller kan herefter lægge op til 5 Basic Pokémoner med billedsiden nedad på bænken foran jer.

 

Læg de 3 øverste kort fra kortsættet med ubrugte kort med billedsiden nedad  til venstre foran dig. Dette er de præmier du vælge en af, hver gang du slår en modstanders Pokémon ud. Du må ikke se dine præmier før du tager dem.

 

Slå plat eller krone om, hvem der starter

 

Hver spiller vender sin aktive Pokémon og dem på bænken så de har billedsiden opad.

 

 


Spillet er i gang

 

Du og din modstander skiftes til at have tur. Når det er din modstanders tur, gør du ingenting, bortset fra at erstatte din aktive Pokémon, hvis den bliver slået ud. Når det er din egen tur går du gennem de trin, der står herunder.

 

Hvad skal du lave, når det er din tur?

 

1. Træk et kort. Hvis du ikke kan trække et kort, fordi kortsættet er brugt op, har du tabt spillet.

 

2. Gør det nedenstående. Du bestemmer selv rækkefølgen og du må gøre det så mange gange du vil:

 

Læg en Basic Pokémon ned på din bænk

Vælg en Basic Pokémon fra din hånd og læg den ned på bænken. Du kan ikke have mere end 5 Pokémoner på din bænk ad gangen.

Læg et udviklingskort på en Pokémon

Hvis du har et kort på hånden, hvor der i øverste venstre hjørne står ”Evolves from” og derefter et navn på din aktive Pokémon eller en af dem på bænken, kan du lægge kortet ovenpå denne Pokémon. Det kaldes at udvikle den.

Tilføj et energikort til en Pokémon

Tag et energikort fra din hånd og læg den delvist ind under din aktive Pokémon eller en Pokémon på bænken. Bemærk, der må kun spilles ét energikort hver gang det er ens tur.

Spil et trænerkort

Når man spiller et trænerkort, gør man det der står og lægger det derefter i brugtbunken.

Træk din aktive Pokémon tilbage

Hvis du vil trække din aktive Pokémon tilbage til bænken og erstatte den med en anden fra bænken, så mister den muligvis noget af sin energi. I nederste højre hjørne af kortet står der ”Retreat cost”. Det antal energikort der evt. er vist der, skal du fjerne fra den Pokémon du trækker tilbage og lægge over i bunken med brugte kort. Bemærk at man skal fjerne kort af samme farve som angivet, dog betyder en grå stjerne et hvilket som helst kort – altså er farven ligegyldig i dette tilfælde.

Brug en Pokémonevne

Nogle Pokémoner har en speciel evne ”Pokémon Power”, der er angivet på kortet. Mange af disse evner kan bruges før du angriber. Da evnerne er meget forskellige, er det vigtigt du grundigt har læst hvordan den virker.

 

3. Angrib med din aktive Pokémon. Angrebet afslutter din tur.


Hvordan foregår et angreb?

 

Du har, som det sidste du kan gøre hver gang det er din tur, mulighed for at lave ét angreb med din aktive Pokémon. Du behøver ikke angribe – det er frivilligt. Du kan kun anvende ét af de angreb din Pokémon er i stand til at udføre og du kan kun anvende et angreb, som din Pokémon har energi nok til at udføre – og det skal være energi af den rigtige slags.

 

Hvordan ser man om der er energi nok til et angreb?

 

Krævet et angreb grå/farveløs energi, kan alle energityper anvendes. Kræver et angreb at man har tilføjet en bestemt farve energi (f.eks. 2 røde ild-energi), så skal der være mindst 2 energier tilknyttet af præcis denne type. Kræver et angreb f.eks. 2 røde ild-energi og en grå/farveløs, så kan man altså godt udføre angrebet med 3 røde, eller 2 røde og en grøn; men ikke med 1 rød og 2 grå (der krævedes jo mindst 2 røde).

 

Hvordan markeres den skade en Pokémon får?

 

Når du angriber, læser du det angreb du bruger og gør hvad der står. For hver 10 skade du tildeler din modstanders aktive Pokémon (eller andre Pokémoner i de sjældne tilfælde angrebet kan give skade på andre) skal der lægges en skademarkør ved den angrebne Pokémon. Som skademarkører kan man bruge dem man kan købe til Pokémon-spil enten små papskiver med et 10-tal eller små glasdråber; men man kan også udmærket anvende små mønter el.lign.

 

Hvordan er en Pokémon slået ud?

 

Hvis en Pokémon har fået mere skade end den kan tåle, så er den slået ud. Hvis der f.eks. står 40 HP i øverste højre hjørne på kortet og den får 4 eller flere skademarkører påført, så er den altså slået ud.

 

Hvad sker der når en Pokémon er slået ud?

 

Når en Pokémon er slået ud, tages kortet med alle de udviklingskort, energikort m.m. der er tilføjet og lægger dem i brugtbunken. Den anden spiller tager en af sine præmier – altså et af de kort der er lagt på bordet, og som er beregnet til præmier, og sætter dette kort op på sin hånd. Hvis man mister sin aktive Pokémon skal man med det samme erstatte den med en Pokémon fra bænken – hvis man ikke kan det, har man tabt spillet. Hvis et angreb medfører, at begge de 2 kæmpende Pokémoner slåes ud, er det den aktive/angribende Pokémon, der skal erstattes sidst.